Jelenlegi hely

II. Melléklet: katalógus

II. melléklet, katalógus: megtekintés

Gáborjáni Szabó Botond

Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium

Egy könyvgyűjtő patikus élete
és gyűjteményének sorsa – fejezet a historia litteraria
magyarországi történetéből 

Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények
Debrecen, 2014

Javított és bővített változat

II. MELLÉKLET

Katalógus

 

Lektorálta Dr. Gesztelyi Tamás
Szerkesztette Dr. Gáborjáni Szabó Botond
Sajtó alá rendezte Vargáné Katona Ildikó

Az elektronikus változatot lektorálta Pogány György

 

A katalógus 2. oszlopában szereplő forráslelőhelyek rövidítéseinek feloldása:

C. B. = MTA könyvtárának kézirattára, Catalogus Bibliothecae Samuelis Kazay, Bibl. 209. Kazaynak az OSZK Kézirattárában őrzött könyvjegyzéke (Fol. Lat. 11., másolatát lásd a tREK R 6487. számon) lényegében azonos az MTA példányával.

R = Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának Kézirattára, R 1460.

R 1467 = a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának Kézirattára R 1467-es jelzetű kézirata.

 

II. melléklet, katalógus: megtekintés